- آخرین اخبــار
- گالری
گالری رضوان
Alternate Text

گالری رضوان

گالری آرتين
Alternate Text

گالری آرتین

گالری ميرک
Alternate Text

گالری میرک

گالری فردوسی
Alternate Text

گالری فردوسی

گالری سروش
Alternate Text

گالری سروش

گالری آذر نور
Alternate Text

گالری آذرنور

گالری سلطانعلی مشهدی
Alternate Text

گالری سلطانعلی مشهدی

گالری آسمان
Alternate Text

گالری آسمان

گالری بهار
Alternate Text

گالری بهار

گالری فرزاد
Alternate Text

گالری فرزاد

- آخرین یادداشت
تقلیل هویت ایرانی- اسلامی به نشانه‌های اگزوتیک در آثار تجسمی معاصر

امروزه معنایی که در مواجهه با آثار هنری معاصرِ بسیاری از هنرمندان ایرانی از مفهوم «هویت ایرانی- اسلامی» به ذهن متبادر می‌شود، بیشترکلیتی ایدئولوژیک است. گویی برخورداری از هویتی ملی و مذهبی برای هنرمند در استفاده از بسته‌های محتوایی تعیّن یافته و ازپیش آماده‌ای‌ست که وی باید به نحوی جبرگرایانه در آثارش بکار برد تا در عرصه جهانی هنرهای تجسمی دیده شود.بیشتر