3 اسفند 1393 19:46

عليرضا محمودي ايرانمهر

داستان نويس و منتقد ادبی

عليرضا محمودي ايرانمهر. متولد 1353 مشهد

  از سال 1369 با انتشار نخستين داستان‌هاي كوتاه و نقدهايم كار ادبي را شروع كردم و از آن زمان تا كنون با بيش تر نشريات ادبي همكاري داشته ام كه حاصل آن بيش از يكصد عنوان داستان، نقد و پژوهش ادبي است. من با داستان «ابرصورتي» به رتبه‌ي نخست مسابقه ي داستان نويسي «بهرام صادقي»‌ دست يافتم و دربسياري جشنواره‌هاي ديگر موفق به كسب جوايزي شدم. فيلم نام و نمايشنامه نويسي، تدريس ادبيات داستاني و برگزاري مسابقات ادبي از ديگر فعاليت هايم بوده است و در سال 1382 موفق به دريافت رتبه‌ي نخست براي نويسندگي نمايشنامه‌هاي راديويي شدم. كتاب‌ها:

 

بريم خوش گذروني . 1384 . ( مجموعه داستان)

سفر با گردباد. 1385. ( تحليل هرمنوتيك و بررسي اشعار صائب تبريزي)


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید