31 تیر 1398 15:55

خانه بهار ۹۸ سرشار از ابهامات حرفه ای

در حالی که چند روزی از انتشار فراخوان خانه بهار ۹۹ نگذشته است ، انتقاداتی از سوی صاحبنظران به متن و محتوای فراخوان وارد شده است . مهمترین ایراد فراخوان مشخص نبودن هویت داوران و عدم معرفی دبیران هر بخش بوده است . 
این در حالی است که افرادی به صورت غیر رسمی در صفحات فضای مجازی خود را دبیر بخش ها معرفی کرده و از نگارش متن فراخوان توسط خودشان خبر داده اند که با واکنش هایی نیز در فضای مجازی همراه بوده است.
به نظر می رسد کماکان سیاست مدیریت شهری در خصوص تقسیم هنرمندان به خودی ها و غیر خودی در قالب جلسات خصوصی و عدم تمایل به مشارکت حداکثری به شدت پر رنگ می باشد !
این در حالیست که مدیریت شهری بابت حذف نابهنگام و غیر مودبانه بیش از نیمی از آثار فراخوان بهار ۹۷ و عدم مشارکت هنرمندان در رویداد بهار ۹۸ به مخاطبان خود توضیح قانع کننده ای ارائه نکرده است. انحصار در مدیریت جلسات توجیهی ، مکانیزم و سیستم انتخاب آثار ، روش آنالیز و عقد قراردادهای ساخت به صورت غیر کارشناسی و سفارش های اختصاصی خارج از فراخوان مهمترین انتقاداتی است که به عملکرد مدیریت شهری در حوزه زیباسازی وارد است .
مدیریت شهری مشهد در سال ۹۸ بیش از ۲۰ میلیارد تومان بودجه در حوزه زیباسازی شهر اختصاص داده است و هنوز با گذشت نزدیک به چهار ماه از پروژه بهار ۹۸ هنرمندان مطالبات خود را از شهرداری مشهد دریافت نکرده اند.

 


مطالب مرتبط