5 آبان 1397 17:14

نام گذاری یکی از خیابان های مشهد به نام «اخوان ثالث»

یکی از خیابان‌های مشهد به نام استاد مهدی اخوان ثالث نامگذاری می‌شود.

به گزارش رسانه هنر مشهد؛ به نقل از شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد، کمیته نام گذاری معابر شهرداری مشهد خیابان اخوان ثالث را حدفاصل بلوار سجاد و بلوار فردوسی جانمایی کرد و به تصویب کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد رسید.

یک ماه پیش شورای شهر مشهد شهرداری مشهد را مکلف به نام گذاری یکی از خیابان های شهر به نام اخوان ثالث نمود. 


مطالب مرتبط