13 خرداد 1397 15:37

نخستین جایزه کاربافو نقاشی

فراخوان نخستین پروژه ی کاربافو با تکیه بر این موضوع و با هدف شناسایی و استعدادیابی نقاشان جوان و مستعد سراسر کشور منتشر می شود. این رخداد برای سالانه اول در گالری های ابد (تهران)، آرتین (مشهد)، هنر (ساری) و ارگ قدیم بم (با همکاری گالری هومهر کرمان) به صورت رقابتی بین آقار اساتید مدعو حاضر در ساللانه برگزار می گردد.


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید