19 فروردین 1397 9:31

عکس و یادداشت " حمید سبحانی " در اینستاگرام

این تصویر ۴۰ سالگی است برای من!
همینقدر آرامش،همانقدر مه آلود و خانه ای که میان مه اما نزدیک است.
و آن پرنده که آوازش سکوتش بود،یا ترجیحش سکوت بود در انتظار.
۴۰ ساله شدن حال عجیبی است نه غمگین است نه شاد اما آرام است.خیلی آرام.
شاید فرصت دوباره است در خط شروع مسابقه زندگی با تجربه ای که در دور اول بدست آوردیم.
پ.ن:عکس را سال۹۵ در تالش گرفته ام ،یادگار سفری خوش.


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید