22 آبان 1396 10:2

شائبه بی تفاوتی به مطالبه هنرمندان و نخبگان هنری شهر

آیا طرح گزینه های وابسته به جریان اصول گرایی برای تصدی پست " مدیریت خانه هنرمندان مشهد "  ، بی تفاوتی به مطالبه هنرمندان و نخبگان شهر نیست ؟

این که مدیریت شهری تا کنون به جمع بندی مشخصی در خصوص واگذاری سکان " خانه هنرمندان " و "مدیریت امور هنری شهرداری مشهد"  به فرد یا جریان خاصی نشده است بازخوردهای فراوانی در جامعه هنرمندان ، محافل هنری و نخبگان شهری داشته است . اما آنچه که بیشتر باعث واکنش جریان های هنری و هنرمندان در این خصوص شده است ، طرح گزینه های وابسته به جریان های اصول گرایی  برای تصدی این پست است . با توجه به عملکرد پر شائبه مدیران هنری در دوره گذشته تمام امید هنرمندان به جریان" تدبیر و امید  " در مشهد انتخاب مدیری همسو با تفکرات وتوقعات مطرح شده از سوی منتخبین مردم در شورای شهر است .

 آیا طرح گزینه های اصول گرایی برای تصدی این پست که علاوه بر تفاوت دیدگاه و ایدئولوژی با جریان موجود، سابقه فعالیت در ستادهای انتخاباتی اصول گرایی در انتخابات اخیر را دارند به نوعی دهن کجی به مطالبه هنرمندان نیست ؟  یا آیا از نظر مدیران فرهنگی و کمیسیون فرهنگی شورای شهر ، قحط الرجال مدیران هنری در شهر به جایی رسیده است که سکان مدیریت امور هنری شهرداری به دست کسانی سپرده شود که در سوابق گذشته شان هیچ میانه و تجربه خوبی با موسیقی و هنرهای شهری و .. نداشته اند ؟

انتشار اخباری مبنی بر دلایل انتخاب مدیر هنری شهر - با توضیحات بالا-  توسط شهردار تکنوکرات شهر در فضای مجازی در واقع به این منظور تهیه شده است که معاون محترم فرهنگی شهردار و کمیسیون فرهنگی شورای شهر هیچ استقلالی در انتخاب ندارند و همه انتخاب ها را شهردار - که به نظر نگارنده خبر تکنوکرات است - تصمیم گیرنده نهایی است انجام می دهد . انتشار اینگونه اخبار و محتوای آنها بیشتر از آن که برای هنرمندان غم انگیز باشد به اندازه کافی برای مدیریت اصلاح طلب شهر غم انگیز است .

با توجه به شناخت و اعتماد جامعه هنرمندان به شهردار محترم شهر ، امیدواری بر این است که فارغ از هرگونه هیاهوی رسانه ای و احیانا مهندسی های خارج از گود جامعه هنرمندان ، بهترین گزینه برای تصدی پست مدیریت امور هنری شهر و متناسب با مشی اصلاح طلبی و دغدغه های مردم انتخاب گردد .


مطالب مرتبط