8 آبان 1396 14:28

احتمال تغییر مدیرهنری شهرداری مشهد

به گزارش رسانه خبری و تحلیلی هنرمشهد ‎شنیده ها حاکی از آن است که یکی از مدیران سابق هنری آستان قدس رضوی به زودی به سمت مدیر امور هنری و خانه هنرمندان شهرداری مشهد منصوب خواهد شد.


مطالب مرتبط