7 خرداد 1396 14:27

١٢ دليل براي عذرخواهي مديران هنري شهرداري مشهد از هنرمندان !

انتخابات شوراي شهر مشهد هم مثل ساير كلان شهرهاي كشور با اقبال مردم به سمت جريان اصلاح طلب مواجه شد. بديهي است كه ماحصل اين انتخاب ايجاد تغييرات اساسي ِ مديران فرهنگي شهر و لاجرم مديران هنري و بدنه اصلي « خانه هنرمندان شهرداري مشهد » خواهد بود .اما در اين فرصت باقيمانده بهتر ديدم كه به مديران فعلي فرهنگي و هنري شهرداري يادآوري كنم قبل از اينكه عملكرد چهارساله خود را ارزيابي كنند ، يا احيانا قرار باشد كه به آن نمره اي بدهند ، اين چند خط را به عنوان دلايلي كه بايد از هنرمندان شهر عذرخواهي كنند بخوانند. اينكه توقع داشته باشيم كه اين دلايل خوانده شود يا احيانا بابت اين دلايل عذرخواهي شود توقعي رويايي است اما شايد همين چند خط تصويري واقعي از آن چه كه بر هنرِ شهر رفته است به مخاطب ارائه دهد. تصويري واقعي كه نياز به تحليلي هوشمندانه دارد براي راهي كه پيش ِروي هنرمندان و مديران هنري آينده اين شهر است .

تلاش در جهت ايجاد فضاي دو قطبي خودي و غير خودي در هنرمندان شهر و طرد هنرمندان مطرح شهر به بهانه هاي واهي سياسي !
حذف شوراهاي حجم ، گرافيك و نقاشي ديواري به منظور تسريع در اجراي تصميمات شخصي
حذف بدنه كارشناسي خانه هنرمندان و جايگزيني آن با نيروهاي خدماتي !
حذف حمايت از اهالي تئاتر شهر و ايجاد رانت در سفارش برنامه هاي تلويزيوني و تئاترهاي مدِنظر
تعطيلي گالري خانه هنرمندان و ساير گالري هاي در اختيار شهر مثل گالري سلطانعلي مشهدي ، ترمه چي و پل گالري ها
تدوين سياست هاي اشتباه در برگزاري رويداد استقبال از بهار و تحميل هزينه هاي زياد آن به شهروندان
عدم حفظ كرامت هنرمندان و اعمال نظرهاي مكرر شخصي و غير كارشناسي در سفارش و توليد آثار هنري
ايجاد رانت در سفارش آثارهاي هنري و عدم تعهد به برگزاري فراخوان هاي هنري مطابق دستورالعمل هاي مصوب
كمك به رشد بي رويه كاسبان هنري و كپي كاران آثار خارجي !
حذف موسيقي از سرفصل هاي حمايتي خانه هنرمندان و تنزيل آن به ترويج گروه هاي سرود دانش آموزي !
انتشار بي رويه ديوار نويسي به جاي نقاشي ديواري در ديوارهاي شهر
توقف حمايت از رويدادهاي ملي در حوزه عكس ، خوشنويسي و ادبيات به منظور عدم ارائه تصويري مناسب از شهر مشهد

 

محسن سراجي
مدير مسئول رسانه خبري و تحليلي هنرِ مشهد


مطالب مرتبط