24 فروردین 1396 13:23

شانديز ، شهر آلودگي هاي بصري !

اين روزها كمبود يك مديريت متخصص در زيباسازي شهر شانديز به شدت به چشم مي خورد به نحوي كه علي رغم برگزاري فراخوان فضاسازي نوروز ٩٦ و بهره گيري از هنرِ داوران و هنرمندان خوب ، اين شهر مملو از آثار بي كيفيت ، بي هويت و غير مرتبط با شهر شانديز است .


مطالب مرتبط