3 شهریور 1395 11:31

"جستارهايي پيرامون هنر شهری" نوشته "محسن سراجی"

ترسيم شهرهاي آينده و ابعاد هويتي آن ضرورتي است آشكار ، چرا كه هم راستا با موج جهاني شدن ، تقليدهاي فرمي از الگوهاي مدرن غربي ، بدون توجه به بومي سازي اين مدل ها ، ويراني نشانه هاي هويتي و تعلقات مكاني را در پي خواهد داشت و به انفصال ميان معماري ، فرهنگ ، انديشه و تاريخ خواهد انجاميد .
بخشي از مقدمه كتاب شهر زيبا «جستارهايي پيرامون هنر شهري »
مدير اجرايي شش دوره استقبال از بهار مشهد در ادامه با اشاره بر وجه تمایز کتاب‌هاي «شهر زيبا» با پژوهش‌هاي مشابه، تصريح كرد: تدوين کتاب‌هاي فوق، با هدف نگاه جامع به هنرهاي شهري و جايگاه آن در منظر شهـري، صورت پذيرفتـه است و با توجـه به سرفصل‌هاي اصلـي آن؛ تعـاريف مفهومي و پايه، پيشينه، عناصـر و معيارهاي اساسي طراحي در هنر شهري، كاربردها و گونه‌ها، بررسي و معرفي انواع متريال‌ها به تفكيك هر بخش، معرفي استانداردها، بررسي رويكر‌د‌هاي موضوعي، مزايا، معايب و آسيب‌شناسي، مخاطب‌شناسي و در نهايت پيشنهاد‌هاي كاربردي جهت بومي‌سازي در ايران، از جملـه کتـاب‌هاي مرجـع در زمينه هنرهاي شهري محسوب مي‌گردد. 

سراجي در پايان خاطر نشان كرد: هدف از پرداختن به این مباحث، در مرحله اول آشنایی هنرمندان و مدیران شهری با تعاریف هنرهای کاربردی در شهر، در مرحله دوم خلق آثار بدیع هنر شهری با پشتوانه علمی و در نهایت تحقق ایده «شهر زیبا، زندگی زیباتر» می‌باشد. 

همچنین اهم مباحث پرداخته شده در اين كتاب‌ها عبارت از مجسمه‌های دائم و موقت شهري، نقاشی دیواری، نورپردازی، تزئینات شهری، پارک‌هاي موضوعی، مبلمان شهری، تبلیغات محیطی، هنر دیجیتال، حصارسازی موقت و تنديس‌هاي سفالي است. 

گفتني است عوامل اجرايي مجموعه كتاب‌هاي «شهر زيبا» که به اهتمام حسن محمودی منتشر شده متشكل از دبير علمي طرح (لادن اورنگي) و مشاور علمي طرح (دكتر سميه مهريزي‌ثاني) و طراحي گرافيك (آيدا علي‌بخش) بوده است.


مطالب مرتبط