26 اردیبهشت 1395 8:36

مدیران شهری مشهد فاقد تفسیر مشخصی از سهم هنر در فضاهای شهری هستند

محسن سراجی در گفتگو با «مشهد تریبون» گفت : مساله اصلی در مدیریت امور هنری فضاهای شهری رویکرد مدیران شهری در مواجهه با هنر و هنرمندان است .وی ابراز کرد که این آسیب به دلیل نبودن درک مناسبی از موقعیت اجتماعی ، تخصصی و هنری هنرمندان در شهر است .

محسن سراجی افزود : اخیرا شاهد ورود نوعی نگاهی سیاسی به فضاهای هنری در شهر هستیم که بیشتر از اینکه در خدمت مسائل اجتماعی باشد به مسائل حزبی و جناحی می پردازد ، که این رویکرد اصلا برای شهر مناسب نیست .مادامی که مدیران شهری  با خط کشی هنرمندان را به خوب ها و بدها تقسیم بندی کنند نمی توان توقع مناسبی از نتیجه عملکرد آن ها داشت .

محسن سراجی در ادامه گفت : متاسفانه کماکان مدیران شهری فاقد یک تفسیر مشخص از سهم هنر در فضاهای شهری هستند و درگیر و دار «آزمون و خطاهای شخصی» ماندند. این در حالی است که ترسیم چشم انداز یک شهر نیازمند ملاحظه دقیق سوابق اجتماعی ، مطالعه گستره ای از گزینه های هنری مناسب ، کار گروهی میان افراد حرفه ای دخیل و برنامه ریزی دقیق راهبردها و مراحل اجرای پروژه های هنری می باشد.

photo_2016-05-15_02-16-50

«دبیر اجرایی نخستین فراخوان هنرهای شهری ایران» افزود : علی رغم شکل گیری نهادهای تخصصی در شهرهای کشور که وظیفه عمده شان مدیریت و راهبری جریان های هنری در شهرها می باشد ، متاسفانه هنوز شاهد سند راهبردی مشخصی برای مدیریت اینگونه جریان ها در شهرهای کشورمان نیستیم .

وی افزود: کودک نابالغ «هنرهای شهری » در کشور نیازمند مراقبت های بیشتر و تخصصی تر است و با این روند چشم انداز مناسبی برای آینده وجود نخواهد داشت .


مطالب مرتبط