23 دی 1394 13:56

فراخوان استقبال از بهار ٩٥ مشهد حرفه اي نيست!

فراخوان استقبال از بهار ٩٥ مشهد در حالي منتشر مي شود كه از انتخاب " دبير استقبال از بهار " تنها سه روز مي گذرد ، از آنجايي كه يكي از مهمترين وظايف دبير نگارش متن فراخوان است به نظر مي رسد به دليل زمان اندك ، اين فراخوان پيش تر از اين ها تهيه شده باشد. 
 
در هنرمندان مرسوم است كه براي شركت در هر فراخواني ابتدا به " هيئت داوران " و سپس به " مهلت ارسال آثار " توجه مي كنند و به تعبيري اعتبار هر فراخوان به " تيم داوري و علمي " آن و حرفه اي بودن برگزاركنندگان وابسته است. 
 
فراخوان استقبال از بهار ٩٥ مشهد در حالي منتشر مي شود كه برگزاركنندگان در اقدامي غير حرفه اي " هيئت داوران " و " برگزاركنندگان " را معرفي نكردند! 
 
شائبه " فرمايشي " بودن فراخوان استقبال از بهار ٩٥ مشهد پر رنگ تر مي شود وقتي كه برگزاركنندگان مهلتي ١٣روزه براي ارسال آثار در نظر گرفته اند! اين در حالي است كه فقط يك ماه براي پروسه ساخت آثار در نظر گرفتند!!! 
 
واضح است كه متن فراخوان برايندي از فراخوان هاي منتشر شده در سال گذشته است به نحوي كه نگارنده تلاش كرده است كه به سلايق همه مخاطبين توجه كند ، كه به دليل نداشتن سوابق حرفه اي در اين خصوص از اصول غافل مانده است. جاي خالي مشاركت كارشناسان صاحب تجربه در اين فرايند به شدت به چشم مي خورد. 
 
پيش تر مطالبي در رسانه هاي هنري و محافل هنرمندان مبني بر فرمايشي بودن فراخوان و سفارش آثار به مجريان آثار هنري مطرح شده بود كه با انتشار اين فراخوان با اين شكل و شمايل قوتي دو چندان به خود مي گيرد. 
 
به هر حال پيشاپيش بايد منتظر يادمان هاي سفارشي مثل " چنگال استكبار در پر مظلومين " در شهر بود! چه در فراخوان شركت داده شود چه نه! اين آثار سفارشي هستند و قواعد حرفه اي يك فراخوان هنري را بهم مي زنند.
 
محسن سراجي 
مدير اجرايي پروژه هاي هنري استقبال از بهار مشهد 
٨٩ - ٩٢
 
 
 
با یک شیب ملایم می خواهند استقبال از بهار را تعطیل نمایند

مطالب مرتبط