28 آذر 1394 18:8

جاي خالي هنرمندان در استقبال از بهار ٩٥ مشهد !

همه ساله در آستانه زمستان شاهد برگزاري مراسم داوري و انتخاب آثار استقبال از بهار مشهد بوده ايم ، فرايندي كه از زمان انتشار فراخوان تا ابلاغ قرارداد ساخت به هنرمندان به حداقل دوماه زمان نياز دارد . با اين احتساب اگر همين فردا فراخوان منتشر شود ، هنرمندان براي ساخت آثارشان فقط پانزده روز فرصت خواهند داشت كه عملا انجام اين موضوع غير ممكن خواهد بود . 
 
پروژه استقبال از بهار علاوه بر آثار مستقيمي كه بر سيما و منظر شهري دارد ، بستر مناسبي براي مشاركت هنرمندان در زيباسازي فضاهاي شهر و ايجاد گفتگويي مستقيم و بي واسطه بين نخبگان و عموم شهروندان و زائرين است . در اين ميان ارائه متنوعي از افكار و شيوه هاي بيان و مفاهيم هنري در فضاهاي شهري حاصل مشاركت موثر و بيشتر هنرمندان در اين پروژه مي باشد .  قطعا مشاركت و اعتماد هنرمندان به مديريت شهري نيازمند تدبير ، شناخت و تلاش موثر در جهت هم افزايي بين هنرمندان و مديريت شهري به عنوان برگزاركننده اين پروژه با سابقه است . 
 
به گزارش هنر مشهد از منابع معتبر، مديريت امور هنري شهرداري مشهد در نظر دارد پروژه استقبال از بهار سال ٩٥ را بدون ارائه فراخوان منسجم و از طريق سفارش ساخت آثار به مجريان  محدود و مشخص ارائه دهد . از اين رو شروع بازار فروش آثار از پيش توليد شده و نامتناسب با فضاها و موضوعات شهري ، ايجاد رانت هاي هنري و نهايتا هزينه هاي بالا و كيفيت پايين آثار اجرا شده در شهر مي تواند از عواقب اين تصميم احتمالي باشد .  
 
آثار حذف هنرمندان و سيستم هاي انتخاب و داوري هنري نيز به جهت دوري هنرمندان از مديريت شهري و كاهش سرمايه اجتماعي شهرداري از مهمترين عواقب اينگونه تصميمات مي باشد كه جبران آن براي مديران آينده شهر هم هزينه هاي گزافي خواهد داشت .

مطالب مرتبط