8 آذر 1394 9:10

"روایت یک زوال" در گالری فرزاد

بررسی سیر تحولی نقوش تابلو فرش همراه با وحیده صائبی در گالری فرزاد برگزار می شود.

به گزارش هنرمشهد، بررسی سیر تحولی نقوش تابلو فرش "روایت یک زوال" همراه با وحیده صائبی و پخش فیلم «این واقعی است» در روز گشایش این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه از روز 13 آذرماه 1394 لغایت 16 آذرماه در یک نوبت از ساعت 17 الی 21 برای بازدید علاقه مندان دایر خواهد بود.

گالری فرزاد دربلوارسجاد. گلریز. گلریز 2. شماره 10 واقع شده است.


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید