29 مهر 1394 8:52

دهمين فراخوان نورپردازي شهر مشهد منتشر شد

دهمين فراخوان نورپردازي شهر مشهد / مسابقه نورپردازي ايستگاه دپوي غرب قطار شهري

 به گزارش هنرمشهد به نقل از روابط عمومي زيباسازي مشهد ، شهرداري مشهد در نظر دارد در فاز دهم نورپردازي فضاهاي شهري جهت نورپردازي نقاطي در سطح شهر مشهد اقدام به برگزاري مسابقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي (پيرو فراخوان نورپردازي منتشره در روزنامه همشهري مورخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴)، با شرايط ذيل نمايد:

الفموضوع مسابقه

 • نورپردازي ايستگاه دپوي غرب قطار شهري مشهد (سه راه طرقبه)

بضوابط مورد نظردر طرح :

 • شيوه ارائه بصري و بيان تصويري طرح ، آزاد و بر عهده طراح است.
 • رعايت کليه ضوابط طرح جامع نورپردازي شهر مشهد در طرح هاي پيشنهادي ضروري است.
 •  ايده و تفکر حاکم بر طرح بايد تا حد امکان بوسيله تصاوير و نقشه هاي لازم بطور کامل و شفاف بيان گردد.
 •  قابليت اجرايي و نگهداري طرح در مقابل عوامل متعدد از جمله سرقت از نکات ضروري طرح به شمار مي رود.
 • جزئيات نصب عناصر نوري و نورافشاني فضا مي بايست به گونه اي باشد که در روز باعث ايجاد اغتشاشات بصري نشود.
 • مي بايست ميزان مصرف و هزينه هاي طرح هاي پيشنهادي توجيه اقتصادي داشته باشد.

جمعيارهاي ارزيابي طرح :

 •  توجه به ويژگيهاي مختلف موضوعات مذکور بعنوان يکي از مهمترين عناصر ساختاري شهر مشهد از جمله هويت محور، نقش عملکردي محور در گذشته و در حال و آينده و کليه خصوصيات ادراکي - معنايي، کالبدي –فضايي آن
 • به کارگيري نور و طراحي نور بعنوان عنصري تأثيرگذار جهت تقويت مفاهيم و خصوصيات مذکور در بند 1
 •  طراحي بر اساس يک مفهوم (کانسپت طرح)- طرح ميبايست داراي مفهوم مشخص باشد.
 • توجه به طراحي نور در سه مقياس کلان (ارتباط نقاط نورپردازي شده در محور موردنظر) مياني (ارتباط هر نقطه نورپردازي شده با حوزه همجوارش) و خرد (عنصر نورپردازي شده بعنوان يک شاخص)
 •  انسجام کلي طراحي و يکپارچگي ارتباط بين بخشهاي نورپردازي شده
 •  توجه به هويت هر نقطه و استفاده از عنصر نور بعنوان عنصري هويت دهنده و تشخص بخش (بهره بردن از ويژگي متمايزکننده نور) – در خصوص ايستگاه دپوي غرب قطار شهري مشهدتوجه به جايگاه ايستگاه مذکور در سازمان شهري مشهد و نقش آن در اعتلاي هويت ورودي شهر ضروري است.
 •  نورپردازي هر عنصر با توجه به ويژگيهاي مختص آن عنصر و استفاده از نور جهت تقويت اين ويژگيها (هماهنگي کامل نورپردازي با عنصر نورپردازي شده)
 •  توجه به اصول زيبايي شناسي و ترکيب بندي و استفاده از عنصر نور بعنوان نمايان کننده جزئيات بافت ، حجم و فرم
 •  توجه به مباحث ترافيکي ، زيست محيطي و فرهنگي محيط

دنقشه ها و مدارک مورد نياز:

 • حداقل 2 و حداکثر 4 شيت 70در 100 لمينيت شده و نصب شده روي فوم بورد بدون هيچگونه نشاني و علامت خاص مشخص کننده شرکت کننده همراه با لوح فشرده شامل تصاوير و نقشه ها (Tiff يا PSD با کيفيت 300DPIجهت تصاوير و DWG يا DXF  جهت نقشه ها)
 • ارائه پلان تاسيسات الکتريکي در قالب نقشه هاي DWG  يا DXF ضروري است.
 • شيت ها ميبايست شامل کانسپت هاي طراحي و شبيه سازي هاي انجام شده و يا دياگرام هاي طراحي که بيانگر کانسپت مورد نظر طراح بوده است باشد.
 • انيميشن (اختياري) بر روي لوح فشرده که ارائه آن در بررسي آثار امتياز به حساب مي آيد.( تصاوير ويديويي با فرمت AVI و حجم حداکثر 80MB قابل قبول مي باشد.،ول زمان نمايش نبايد بيشتر از 2 دقيقه باشد.،تصاوير ويدئوئي مي بايست فاقد هرگونه موزيک ، کلام ، نوشته و .... باشد.)
 • تصاوير ارسالي مي بايست فاقد هر گونه معرفه اي شامل آرم، نام شرکت، نام طراح و يا هر گونه نشان ديگري باشد.
 • برنده مسابقه موظف است پس از اعلام نتيجه، نقشه هاي فاز دو را نيز تهيه و تحويل نمايد.
 •  برآورد دقيق هزينه اجرايي طرح با جزئيات کامل
 • بديهي است در صورت عدم رعايت مواردفوق، پروژه از مسابقه کنار گذاشته خواهد شد.

توصيه:

 1. تمامي عکس هاي ارسالي بدقت مورد بازبيني و ارزيابي قرار مي گيرد. لذا قويا توصيه مي گردد از دستکاري کردن عکسها، اديت و يا هرگونه تغيير در آنها بشدت خودداري نمائيد.
 2. با توجه به اينکه موضوع بسيار مهم در نورپردازي عناصر شهري،لحاظ نمودن نورهاي محيطي مي باشد،لذا اکيدا توصيه مي گردد در طراحي و شبيه سازي در نورپردازي موضوعات مسابقه، حتما نورهاي محيطي و شدت آنها در طرح پيشنهادي لحاظ گردد.لذا طرح هايي که نورهاي محيطي در آن ها لحاظ نگرديده باشد واجد شرايط جهت بررسي هيات داوران شناخته نخواهد شد.

ل جايزه برنده دهمين فراخوان نورپردازي صد ميليون ريال معادل ده ميليون تومان خواهد بود، اجراي طرح برنده پس از تاييد کارگروه نورپردازي، به صورت برگزاري مناقصه بين پيمانکاران واجد شرايط به برنده مناقصه واگذار خواهد گرديد.

ه - شرکت کنندگان موظف هستند قبل از شروع کار با مراجعه به وبل سايت مديريت طراحي و بهسازي محيط شهري نقشه ها و ضوابط مورد نياز را دريافت کنند.در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 38472186-051(اداره زيباسازي شهرداري مشهد)تماس حاصل فرماييد.

ومهلت ارسال مدارک:

 

کليه مدارک مي بايست حداکثر تا تاريخ 45 روز  پس از چاپ آگهي، به آدرس: مشهد-  خيابان سناباد- سناباد 58- پلاک 165- ساختمان شماره 4 ستاد شهرداري مشهد  – مديريت طراحي و بهسازي محيط شهري –اداره زيباسازي ارسال گردد.

زمان چاپ آگهي: ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴آخرين مهلت ارسال آثار: حداکثر تا تاريخ ۴۵ روز  پس از چاپ آگهي

 

دبيرخانه: مشهد-  خيابان سناباد- سناباد ۵۸- پلاک ۱۶۵- ساختمان شماره ۴ ستاد شهرداري مشهد  – مديريت طراحي و بهسازي محيط شهري – اداره زيباسازي شهرداري مشهد

تلفن: ۳۸۴۷۲۱۸۶-۰۵۱

 

دانلود مدارک مورد نياز 

کسب اطلاعات بيشتر


مطالب مرتبط