23 مهر 1394 8:36

مجسمه های رضا براتی در گالری رادین

نمایشگاه انفرادی مجسمه های رضا براتی با عنوان «جوش و خراش» در گالری رادین

به گزارش هنرمشهد، نمایشگاه انفرادی مجسمه های رضا براتی با عنوان «جوش و خراش» روز جمعـه 24 مهرماه 1394 ساعت 17 در گالری رادین افتتاح خواهد شد.

و در ادامه این نمایشگاه تا روز سه شنبه 28 مهرماه در یک نوبت از ساعت 17 تا 21 دایر خواهد بود.

گالری رادین در بلوارد سجاد ، حامد جنوبی 12 ، شماره 108 واقع شده است.


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید