4 شهریور 1394 8:51

مديران فرهنگي مشهد در مديريت فضاي شهري دهه كرامت نمره قبولي گرفتند ؟!!!

از صحن وسراي حرم امام مهرباني كه بيرون مي آيي ، شهر شكل ديگري مي گيرد . هيچ خبري از چراغاني و ريسه هاي پارچه اي و ايستگاه هاي فرهنگي و حتي المان هايي كه همين چند سال پيش به مناسبت دهه كرامت در شهر بودند نيست !

درست است اينجا مشهد است ، پايتخت فرهنگي جهان اسلام در ٢٠١٧ كه قرار است به خاطر حضور بارگاه منور امام مهرباني ها نگين شهرهاي اسلامي باشد ، اما با كدام مديريت ؟ !!

شايد بايد سطح توقعمان را كمتر كنيم و دلخوش كنيم به بيلبوردها و سازه هاي فرهنگي شهر ، خوب كه دقيق مي شويم آنجا هم خبري از ميلاد امام رضا ( ع ) نيست ! اما پاي ثابت و تكراري اين فضاسازي ها همچنان هست ، پرده هاي الواني كه به زور خودشان را روي سازه هاي چراغ برق جاي داده اند و قرار هست بار بقيه كارهايي كه نشده اند را به دوش بكشند .

البته ديدن اينها نيازي به مثال و شاهد ندارد ، همين كه مشهدي باشي و چند سالي توي خيابانهاي اين شهر قدم زده باشي تفاوت ها را حس خواهي كرد .

اگر شعار " هنر انقلابي " معيار مديران فرهنگي است بايد تعاريف كامل تر باشد ، اهم و في الاهم شود و چيزهاي مهم فراموش نشود . اين آسيبي است كه مديران فرهنگي به خاطر نداشتن " تجربه شهري " به شهر و شهروندان مي زنند .

 

محسن سراجی


مطالب مرتبط