1 شهریور 1394 14:41

بازدید هنرمندان مشهدی از پروژه های گردشگری منطقه آزاد کیش

هنرمندان مشهدی به منظور آشنایی بیشتر برای خلق ایده مبلمان شهری از دو پروژه گردشگری منطقه آزاد کیش بازدید کردند.

محسن سراجی مدیر عامل مرکز تخصصي هنرهاي شهري نشان شهر گفت : این مرکز به منظور طراحی و ساخت يادمان هاي هنري و مبلمان شهری پروژه هاي هنري جزيره كيش از 20 هنرمند مطرح ملی دعوت کرد تا با حضور در دو پروژه گردشگری "گذر هنر کیش " و "باغ راه کیش" از نزدیک با فضای اقلیمی و بومی این مناطق آشنا شوند و ایده های خود را متناسب با شرایط موجود ارائه دهند .
وی افزود : گذر هنر کیش در واقع پارک خطي ساحلی است که در آن سازه های هنری مینیاتوري از بناهاي تاريخي ايران در مجاورت با فضاسازي ويژه پارك با موضوع هفت هنر قرار می گیرد . همچنین در پروژه باغ راه کیش قرار است دروازه های اقليم هاي مختلف ایران ساخته شده كه قرار است با يادمان هاي هنري ويژه با آداب و رسوم مشاغل و رفتار عامیانه مردم طراحی و جانمایی گردد .

 


مطالب مرتبط