30 خرداد 1394 9:50

هشت پيشنهاد برای مديريت هنری شهرها

شهرهای بزرگی که در طول تاريخ ظهور کرده اند در ميادين و ديگر مکان های عمومی خود دارای مجموعه ای از بناهای يادبود، فواره ها و ديگر آثار هنری بوده اند. بدون شک انتخاب و همنشينی آثار هنری در شهرها علاوه بر ملاک های زيباشناسی ، ارتباط موثری با ويژگی های اجتماعی و فرهنگی و تاريخی هر شهر دارند .

ارتباطی که باید درست مدیریت شود تا فضاهای شهری برای مخاطبانشان دلنشین تر باشد . ایجاد یک تفسیر معاصر ازسهم هنردر فضاهای شهری و ترسیم چشم انداز یک شهر نیازمند ملاحظه دقیق سوابق اجتماعی، مطالعه گستره ای از گزینه های هنری مناسب، کارگروهی میان افراد حرفه ای دخیل و برنامه ریزی دقیق راهبردها و مراحل اجرای پروژه های هنری می باشد.

علی رغم شکل گیری نهادهای تخصصی در شهرهای کشور که وظیفه عمده شان مدیریت و راهبری جریان های هنری در شهر می باشد متاسفانه هنوز شاهد سند راهبردی مشخصی برای مدیریت اینگونه جریان ها در شهرهای کشورمان نیستیم . شاید قبل از تهیه اینگونه سندها لازم باشد چند توصیه اجرایی برای مدیران هنری شهری پیشنهاد شود .

هشت توصیه کوتاه به مدیران هنری شهرها برای نگاهی کاربردی تر به جریان های هنری شهری اینگونه مطرح می شود :

  1. طرح های اصلی هنر شهری را با پروژه طراحی جامع شهری همراستا نمایید.
  2. داستان ها و میراث بومی در مکان های عمومی را به رسمیت بشناسید و آنها را مورد تحسین قرار دهید.
  3. از هنرمندان بومی حمایت کنید و مکان های شهری را با پروژه های موقت هنری فعال نمایید.
  4. از ایجاد مکان های پرطراوت در مراکز روستایی با پروژه های اجتماعی و هنرهای شهری حمایت کنید.
  5. در توسعه شهری هنر شهری دارای کیفیت را ترویج دهید.
  6. از ظرفیت های بخش خصوصی و شرکای دولتی برای تسهیل فرصت های هنر عمومی حمایت کنید.
  7. مجموعه دائمی آثار هنری، بناهای یادبود و بناهای تاریخی را مدیریت و نگهداری کنید.
  8. برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنید که در مورد پروژههای هنرشهری به عموم مردم اطلاع رسانی می کند، آنها را مورد آموزش قرار می دهد و آنها را در این طرح ها دخیل می نماید.

 

محسن سراجی


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید